Καταγραφή Συνέδρων με barcodes

Αυτόματη καταγραφή συνέδρων ανά αίθουσα και ανά παρουσίαση. Κάθε σύνεδρος ταυτοποιείται με barcode. Σε κάθε αίθουσα διεξαγωγής του συνεδρίου τοποθετείται σταθμός συλλογής δεδομένων. Στον σταθμό καταγράφονται για κάθε σύνεδρο επακριβώς η ώρα εισόδου / εξόδου στην κάθε αίθουσα, με χρήση barcode scanner.Τα στοιχεία των σταθμών μεταφέρονται batch ή on-line στον Η/Υ διαχείρισης. Εισάγοντας το πρόγραμμα του συνεδρίου (θέματα ανά αίθουσα) και τις πραγματικές ώρες έναρξης και λήξης του κάθε θέματος, το σύστημα επεξεργάζεται τις κινήσεις που έχουν καταγραφεί και δίνει ακριβής πληροφοριακές καταστάσεις, σχετικά με:

  • Το χρόνο παρακολούθησης του κάθε θέματος για κάθε σύνεδρο
  • Τους συνέδρους που παρακολούθησαν το κάθε θέμα
  • Το συνολικό αριθμό ωρών παρακολούθησης ανά σύνεδρο