Φώτα θεάτρου – studio για ειδικό φωτισμό, με DIMMER και consoles, καθώς επίσης και ρομποτικά με δυνατότητα κίνησης και εναλλαγής χρωμάτων ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες του χώρου.

 

MARTIN MAC 700
MARTIN MAC 2000
MARTIN Stagebar 54
ETC Source 4