Πλήρη συστήματα αποστολής και λήψης εικόνας και ήχου σε μεγάλες αποστάσεις με δορυφορική ή καλωδιακή (ISDN ή Ethernet DSL) σύνδεση.