Ασύρματα συστήματα αυτόματης ταυτόχρονης ψηφοφορίας και αξιολόγησης αποτελεσμάτων, μέσω Η/Υ σε περιβάλλον Windows®.

-Εξαγωγή των αποτελεσμάτων ονομαστικά σε αρχείο Excel®.

-Ομαδοποίηση των αποτελεσμάτων σε ομάδες (groups).

-Δυνατότητα διπλής ψηφοφορίας ανά ερώτηση (1η ψηφοφορία, συζήτηση αποτελεσμάτων, 2η ψηφοφορία) με ταυτόχρονη παρουσίαση των αποτελεσμάτων.

-Παρουσίαση νικητή (unit με περισσότερες σωστές απαντήσεις) στο τέλος της ψηφοφορίας.

 

BRAHLER Digivote III product information
BRAHLER Digivote III