Τριπόδου, πλαισίου, για front ή back προβολή, σε διαστάσεις ανάλογες των απαιτήσεων του πελάτη σε συνάρτηση με το χώρο, από 1,80 x 1,80 έως 6,00 x 5,00 μέτρα και αναλογίες προβολής  4:3 & 16:9.