Ο εξοπλισμός ταυτόχρονης διερμηνείας που διατίθεται προς ενοικίαση, oι ηχομονωτικές μεταφραστικές καμπίνες AUDIPACK, το σύστημα ταυτόχρονης διερμηνείας BRAHLER ICS με τους ψηφιακούς πομπούς εκπομπής από 40kHz έως 4MHz καθώς και τα ολοκληρωμένα ψηφιακά μικροφωνικά συστήματα, που αποτελούν αναπόσπαστο συστατικό της ταυτόχρονης διερμηνείας, είναι τελευταίας τεχνολογίας και τηρούν πλήρως τις προδιαγραφές ISO 4043 και ISO 9001.