Τελευταίας τεχνολογίας Η/Υ, software ανάλογα των απαιτήσεων, δυνατότητα εφαρμογής δικτύου, e-mail, internet connection.

Desktop – Laptop PCs, LaserJet – InkJet Printers, Δίκτυα (Networks) ενσύρματα και
ασύρματα.